Utskifting av tavler

Servicemarked - Sagvåg Elektro - Bilde av sikringsskap

Vi har hatt helt eller delvis ansvaret for utskifting av tavler. Jobben innebærer riving av gammel tavle inklusiv kildesortering, inntransportering, montering av ny tavle og sluttkontroll. Slike jobber blir utført i tett samarbeid med kunde.

Om oss - Bilde av elektriker som jobber med tavle utskiftning - Utskiftning av tavler

Nøkkelord; Utskiftning av tavler, riving, kildesortering, inntransportering, montering, sluttkontroll.

«